Douanevernietiging

Soms mogen goederen niet ingevoerd worden in de Europese Unie. Dan moeten deze artikelen vernietigd worden in opdracht van de douane. Ook voor deze zogeheten douanevernietiging kunt u terecht bij Huiskes. Dit kan met en zonder fysiek toezicht van de douane. Wij hebben ook voor deze productvernietiging een compleet dienstenpakket. Wij vernietigen vrijwel alle (handels)goederen en restproducten, maar geen levensmiddelen.

Wat is douanevernietiging?

Bij douanevernietiging gaat het om de vernietiging van producten die nog onder toezicht van de douaneautoriteiten staan. Het betreft goederen die niet mogen worden ingevoerd in de Europese Unie (EU), om welke reden dan ook. De productvernietiging moet dan plaatsvinden bij een erkend bedrijf, al dan niet onder ambtelijk toezicht van de douane. Als erkend vernietigingsbedrijf heeft Huiskes jarenlange ervaring met deze douanevernietiging voor bedrijven.

Zo werkt vernietiging met douanetoezicht

Na de veilige voorraad- of productvernietiging onder toezicht van de douaneautoriteiten ontvangt u als leverancier een certificaat van vernietiging. Dit wordt ook wel een COD (Certificate Of Destruction) genoemd. Dit is een officieel bewijsstuk waarop staat dat producten discreet en onder strikte voorwaarden zijn vernietigd bij Huiskes. Op het certificaat van vernietiging staat de opdrachtgever beschreven en welke goederen en hoeveelheden zijn verwerkt. U moet dit certificaat zelf doorsturen naar de douane.

Vernietiging elektronica en elektrische apparaten

Als specialist in elektronica recycling is Huiskes WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd, voor de verantwoorde verwerking van elektronica en elektrische apparaten. Bij ons gebeurt de douanevernietiging dan ook volgens de strengste Europese regelgeving. Zo zorgen wij ervoor dat afgekeurde goederen niet meer ongewenst in het handelsverkeer komen.