Vernietiging voor bedrijven

Als goederen niet hergebruikt kunnen of mogen worden, zorgen wij voor zorgvuldige vernietiging voor bedrijven. Bijvoorbeeld als producten beschadigd, verouderd of afgekeurd zijn of om welke reden dan ook. De productvernietiging of voorraadvernietiging verloopt uiteraard altijd volgens de milieuregels. Bij het vernietigen van producten kunnen wij ook de registratienummers voor u inscannen. Bij ons kunt u als fabrikant indien gewenst ook bij de productvernietiging aanwezig zijn.

Productvernietiging in de volle breedte

Huiskes is als erkend vernietigingsbedrijf een betrouwbaar en gecertificeerd adres voor de vernietiging voor bedrijven, waaronder productvernietiging. Wij vernietigen allesbehalve levensmiddelen. Na de vernietiging ontvangt u een certificaat van vernietiging.

Er zijn diverse redenen om te kiezen voor productvernietiging. Bijvoorbeeld door een productiefout, de vondst van namaakartikelen of producten die over de datum zijn. Wij zorgen dat de vernietiging veilig en snel gebeurt, uiteraard volgens alle wettelijke voorschriften. Natuurlijk moeten fraude of imagoschade altijd voorkomen worden. Onze dienstverlening is hier volledig op ingericht. Voor de verantwoorde verwerking van elektronica en elektrische apparaten zijn wij WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd.

Als we voorraden of goederen vernietigen, draagt onze dienstverlening voor bedrijven bij aan:

    • Imagobescherming
    • Fraudepreventie
    • Naleving douaneregels
    • Milieubescherming

Vaak met een positieve opbrengst.

MILIEUVRIENDELIJK MET HOGERE OPBRENGST

Het vernietigen van goederen doen we zo milieuvriendelijk als mogelijk. Met zo min mogelijk CO2-uitstoot en een zo groot mogelijke opbrengst van recyclebare grondstoffen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de opbrengst voor u als leverancier van producten.

Reverse logistics

Heeft u de meerwaarde van retourgoederen al ontdekt? Bij ons vindt u een efficiënte oplossing voor reverse logistics. Denk aan overtollige voorraden of garantiegoederen. Onze speciale afdeling zorgt voor de demontage van deze hoogwaardige (diefstalgevoelige) materialen. Ook geven wij klanten de mogelijkheid hierbij zelf aanwezig te zijn.

Productvernietiging met registratienummers

Bij productvernietiging kunnen wij ook de registratienummers van deze artikelen voor u inscannen. Zo houdt u optimaal overzicht en weet u zeker dat deze artikelen gegarandeerd nooit meer op de markt kunnen komen.

Sloopwerkzaamheden

Huiskes verricht samen met een vaste partner ook grote en kleinschalige sloopwerkzaamheden voor bedrijven. We kijken hiervoor altijd met onze opdrachtgevers welke oplossing het beste is voor de sloop van een gebouw of fabriek. Wij verzorgen het complete traject van sloop en demontage van machines en apparatuur tot en met het vervoer en de uiteindelijke verwerking van reststoffen.

Certificaat van vernietiging

Een certificaat van vernietiging is een bewijsstuk waarop staat dat producten discreet en onder strikte voorwaarden bij Huiskes zijn vernietigd. Dit wordt ook wel COD (Certificate Of Destruction) genoemd. Hierop staat de opdrachtgever beschreven en welke goederen en hoeveelheden zijn verwerkt. Bij de vernietiging van een partij douanegoederen ontvangt u altijd een COD.