ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

Nov, 2023

Elektronica recyclen voor bedrijven kan niet door iedereen worden gedaan. Daarvoor is een gecertificeerde partner nodig. Huiskes Metaal BV is Weeelabex gecertificeerd. Daarmee is de kennis in huis om verantwoord te recyclen. Er zijn veel zaken die hierin meespelen. Zowel waar het gaat om verantwoord recyclen, als waar het gaat om de veiligheid van de ondernemer. Het kan daarbij om allerlei soorten elektronica gaan. Het is dus ook belangrijk om goed te bekijken welke mogelijkheden er allemaal liggen. U weet dan precies wat u van ons mag verwachten en welke voordelen dit voor uw bedrijf heeft.

CERTIFICERING VOLGENS WEEELABEX

Een belangrijke factor als het om elektronica recyclen voor bedrijven gaat is de certificering. In het bijzonder de Weeebalex certificering. Dit is een garantie dat alles verloopt volgens in Europa vastgestelde regels. Zo wordt bijvoorbeeld in het gehele proces alleen met partners die volgens dezelfde methode werken zakengedaan. Daardoor wordt alles geheel gerecycled op milieuvriendelijke wijze. Waarbij ook nog eens de zekerheid geboden kan worden dat dit op de meest moderne manier zal gaan. Dit biedt dan ook veel voordelen voor bedrijven. Het is een goede reden om hiervoor te kiezen. Wij helpen u hier graag bij met onze kennis.

HET HOOGST HAALBARE BEREIKEN

Een belangrijke zaak bij elektronica recyclen voor bedrijven is de recyclinggraad. Het is altijd belangrijk als het om recycling in Nederland gaat dat de hoogst haalbare graad wordt bereikt. Op die manier zijn verschillende grondstoffen goed te scheiden. Met als gevolg dat er zo vriendelijk als mogelijk met het milieu om wordt gegaan. Dit is het belangrijkste als het om recycling gaat. Geheel in lijn met de regels van de certificering wordt hier dan ook altijd voor gezorgd. De modernste technieken spelen hier een belangrijke rol in. Dit maakt deze doelstelling behalen nog beter mogelijk.

ZORGEN VOOR VEILIGHEID

Niet alleen de milieuvriendelijkheid moet voorop staan. Wanneer het gaat om elektronica recyclen voor bedrijven is ook veilige vernietiging van belang. Huiskens Metaal BV staat hier ook voor. Het verwerken van alle producten kan gewoon door u worden bijgewoond. Bovendien is een vernietigingsverklaring te krijgen. Zo weet u zeker dat alles in goede orde is afgehandeld. Omdat de producten gevoelige informatie kunnen bevatten is dit natuurlijk van groot belang. Er zijn op dit gebied zeer veel mogelijkheden. Om die reden is het dus ook van belang om hier goede aandacht aan te besteden. Wij helpen u hier dan ook graag bij.

ALLE MOGELIJKHEDEN VERKENNEN

Het is goed om te weten dat er allerlei soorten mogelijkheden zijn op het vlak van elektronica recyclen. Het hoeft immers niet alleen maar om eigen producten te gaan. Het kan bij elektronica recyclen voor bedrijven ook om hele andere zaken gaan. Denk bijvoorbeeld aan overtollige voorraad. Ook retourproducten kunnen hieronder vallen. Met deze producten moet natuurlijk net zo goed en veilig worden omgesprongen. Ook dit is geheel in lijn met de regels zoals die zijn opgesteld om de certificering van Weeelabex te verkrijgen. Dit betekent dus dat dit soort producten ook in goede handen zijn.

SPECIALE METHODE VAN AFHANDELING

Het is belangrijk om te weten dat er voor specifieke afhandeling wordt gezorgd. Dat wordt gedaan op de afdeling die zich hier specifiek op richt. Demontage op een goede manier is bijvoorbeeld belangrijk. Elektronica recyclen voor bedrijven vraagt om extra aandacht. Zeker ook omdat deze producten diefstalgevoelig zijn. Wanneer het om producten die zakelijk gebruikt zijn geldt dit nog sterker. Goede verwerking is daarom essentieel. De afdeling die de demontage verzorgt, doet dit dan ook een speciale wijze. Daarmee kan de zekerheid worden gegeven dat alles op de juiste wijze zal worden verzorgd op dit gebied.

SPECIAAL MACHINEPARK

Elektronica recyclen voor bedrijven wordt bij Huiskens Metaal BV gedaan met behulp van speciale hulpmiddelen. Het machinepark is erop ingericht om milieuvriendelijk te werken. Op die manier is alle elektronica goed te verwerken. Uiteindelijk moet dit leiden tot diverse secundaire grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Omdat er veel mogelijkheden op dit gebied zijn is er steeds meer uit te halen met behulp van het hoogwaardige machinepark. Zo zijn de percentages van herbruikbare stoffen in de producten steeds groter te maken. Dit maakt het inleveren van elektronica voor bedrijven alleen maar aantrekkelijker om te doen als ondernemer.

RECYCLEN VAN IT-GOEDEREN

Elektronica recyclen voor bedrijven kan in heel veel verschillende vormen. De vorm waar tegenwoordig het meest aan gedacht wordt, is IT recyclen. Er worden flink veel IT-goederen zakelijk gebruikt tegenwoordig. Deze producten hebben een bepaalde levensduur. De informatie die op de computers en laptops blijft staan aan het eind van deze levensduur kan gevoelig zijn. Het recyclen van IT-goederen voor bedrijven moet dus wel veilig gebeuren. Deze informatie mag niet terug te vinden zijn. Als het gaat om het verwerken van elektronica voor bedrijven, dan is dit dus ook een voorname zorg. Bij Huiskes Metaal BV wordt hier altijd aan gedacht.

OOK VOOR KANTOORAPPARATUUR

Naast het verwerken van IT-goederen is er nog meer. Er is ook andere kantoorapparatuur die onder elektronica recyclen voor bedrijven kan vallen. Denk dan aan bijvoorbeeld de randproducten. Het kan dan gaan om beeldschermen, printers of toetsenborden. Hoewel hier geen gevoelige informatie op staat is het wel belangrijk dat dit op de juiste wijze wordt verwerkt. Ook dit moet gaan volgens de regels van het Weeelabex certificaat. Dat betekent dat milieuvriendelijkheid vooropstaat bij het verwerken tot secundaire grondstoffen. Op die manier is ook op goede wijze een oplossing voor deze producten te vinden als het om recycling gaat.

DE SOORTEN MACHINES

De machines die gebruikt worden spelen een belangrijke rol. Elektronica recyclen voor bedrijven moet op strakke wijze worden verzorgd. Daarom wordt gewerkt met verschillende shredderinstallaties om de verschillende soorten producten te kunnen bewerken. Ook wordt er met sorteermachines gewerkt. Bijvoorbeeld om kunststof en metaal van elkaar te kunnen scheiden op de juiste wijze. Al de materialen die ervoor in aanmerking komen worden ook geperst met behulp van een persmachine. Op deze manier is van elk elektronicaproduct alles geheel te verwerken. Daarmee wordt dan ook het optimale bereikt als het om de recyclegraad gaat.

AFVAL DAT IETS OPLEVERT

Het recyclen van elektronica voor bedrijven is op het gebied van milieuvriendelijkheid aan te raden. Dat neemt niet weg dat het ook zakelijk een slimme zet is. Het levert namelijk ook altijd iets op. Dit is een onderdeel van de regels om de certificering te bereiken. Er worden concurrerend tarieven geboden voor de producten die gerecycled moeten worden. Op die manier is er dus ook voor ondernemers iets uit te halen. Deze restwaarde kan een belangrijke reden zijn om hier nog eerder voor te kiezen. Het verwerken van de producten is voor iedereen voordelig.

VOOR ALLE SOORTEN BEDRIJVEN

Elektronica recyclen voor bedrijven is niet aan een bepaalde doelgroep voorbehouden. Allerlei soorten bedrijven kunnen hiervan profiteren. Dat gaat dan niet alleen om commerciële bedrijven. Ook instellingen, stichtingen en organisaties kunnen hier aanspraak op maken. Het verwerken van de elektronica van deze instellingen is natuurlijk net zo belangrijk. Zowel waar het gaat om het milieuvriendelijk verwerken als om veilige datavernietiging. Om die reden is dus ook de elektronica van deze partijen bij ons in goede handen. U kunt dan direct bij ons terecht om hier een oplossing voor te vinden. Wij helpen u er dan graag bij.

HET GEHELE PROCES

Om te zorgen dat de elektronica recyclen voor bedrijven optimaal verloopt, is alles door Huiskes Metaal BV te verzorgen. Door zowel voor de logistiek, de verwerking als voor het hergebruik te zorgen is alles goed in eigen hand te houden. Op die manier kan ook worden gegarandeerd dat in alle opzichten het maximale eruit gehaald wordt. Of het nu gaat om milieuvriendelijkheid of om de maximale opbrengst. De materialen en componenten worden optimaal opnieuw ingezet. Alles is bovendien ook nog eens geheel te volgen voor ondernemers. Ook dit wordt van begin tot eind verzorgd op de juiste wijze.

ZORGEN VOOR OPTIMALE DIENSTVERLENING

Een belangrijk voordeel van elektronica recyclen voor bedrijven bij Huiskes Metaal BV is de dienstverlening. Dankzij het internetportaal is alles geheel digitaal te verzorgen. Dit betekent dus dat alles snel en volledig te verzorgen is. Zowel waar het gaat om de levering als voor de afhandeling is dit het geval. Door alles via deze weg te regelen kan zeer efficiënt gewerkt worden. Dit is zowel in het voordeel van u als ondernemer als voor ons als recyclebedrijf. Hoe beter dit aangepakt wordt, hoe beter het resultaat uiteindelijk zal zijn. Het is belangrijk om hiervan te profiteren.

DIRECT AAN HET WERK

Wanneer u producten hebt staan die direct voor recycling in aanmerking komen, dan kan hier nu aan begonnen worden. Elektronica recyclen voor bedrijven is de specialisatie van Huiskes. Om die reden is het daarom altijd mogelijk om direct aan de slag te gaan. Of het nu om eigen producten, overtollige voorraden, of producten die retour gezonden zijn gaat. Dit maakt geen enkel verschil. Er kan direct mee aan de slag worden gegaan. Neem daarom contact op om alles in gang te zetten en snel te zorgen dat alle zaken op dit vlak goed afgehandeld worden. Wij helpen u graag.

Meer Recycle Nieuws

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

Elektrische apparaten inleveren voor geld is een goede manier om milieuvriendelijker te werken. Dit komt omdat op deze manier beter elektronica gerecycled kan worden. Er is een belangrijke zaak waar rekening mee moet worden gehouden. De bedrijven die de recycling doen...

read more
WEEELABEX GECERTIFICEERD

WEEELABEX GECERTIFICEERD

Weeelabex gecertificeerd werken is de norm als het om recycling van elektronica gaat. Het recyclen van elektronica is sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk om verantwoord te doen zonder certificaat. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom werken met Huiskes Metaal...

read more
ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

Elektronisch afval recyclen is zeer noodzakelijk tegenwoordig. In de eerste plaats omdat dit voor het milieu vele malen beter is. Elektronische apparaten hebben een bepaalde levensduur. Nadat deze duur voorbij is, is het belangrijk dat er een goede verwerking...

read more