Bedrijfsrecycling elektronisch afval - HUISKES

Bedrijfsrecycling elektronisch afval

Bedrijfsrecycling elektronisch afval

De bedrijfsrecycling van elektronisch afval moet goed verzorgd worden. Vooral ook omdat deze vorm van afval een steeds groter wordend aandeel van de totale berg wordt. Wanneer hier optimaal secundaire grondstoffen uit gewonnen kan worden, dan zal dit alleen maar voordelig zijn voor alle partijen. Wel is het dan belangrijk om met een partner te werken de Weeelabex gecertificeerd is. In dat opzicht is Huiskes Metaal BV dan ook de juiste partner om mee te werken. Zowel waar het gaat om het proces van het recyclen, als om de veiligheid van het verwerken. Dit speelt altijd een belangrijke rol.

Certificering volgens Weeelabex

Werken volgens de certificering van Weeelabex is een essentieel punt als het om bedrijfsrecycling van elektronisch afval. Dit certificaat is onderdeel van WEEE of ook wel Waste Electronic and Electric Equipment. Het voeren van dit certificaat betekent dat aan de regels die hieromtrent gelden in acht worden genomen. Er wordt optimaal gezorgd voor recycling volgens de hoogste standaard. Daarnaast wordt alleen gewerkt met partijen die dezelfde standaard kennen. Ook worden er concurrerende tarieven geboden voor de inzameling. Aan de hand daarvan kunnen alle partijen hier voordeel van hebben. Zowel u als ondernemer, wij als verwerker als de maatschappij.

Het hoogst haalbare bereiken

Een belangrijke zaak bij elektronica recyclen voor bedrijven is de recyclinggraad. Het is altijd belangrijk als het om recycling in Nederland gaat dat de hoogst haalbare graad wordt bereikt. Op die manier zijn verschillende grondstoffen goed te scheiden. Met als gevolg dat er zo vriendelijk als mogelijk met het milieu om wordt gegaan. Dit is het belangrijkste als het om recycling gaat. Geheel in lijn met de regels van de certificering wordt hier dan ook altijd voor gezorgd. De modernste technieken spelen hier een belangrijke rol in. Dit maakt deze doelstelling behalen nog beter mogelijk.

Meerwaarde voor de recycling

Het Weeelabex certificaat is ook een meerwaarde als het gaat om de bedrijfsrecycling van elektronisch afval. Omdat er volgens eenduidige regels gewerkt wordt, kunt u ook precies weten wat u mag verwachten van Huiskes Metaal BV. Daardoor zijn de kwaliteitsnormen al hoog, maar worden deze ook alleen maar hoger. Dit is het belangrijkste voordeel van deze manier van werken die sinds 1 juli 2015 effectief is. Met het oog op de gezondheid, de staat van het milieu en de veiligheid is dit dus een belangrijke zaak om mee te wegen. Het certificaat biedt daardoor meerwaarde voor alle partijen.

Bekijken van de mogelijkheden

Elektronica recyclen voor bedrijven kan op verschillende manieren worden verzorgd. De bedrijfsrecycling van elektronisch afval komt neer op het zoveel als mogelijk tot bruikbare grondstoffen verwerken van verschillende producten. Dit kunnen producten die gebruikt zijn, maar net zo vaak zijn het juist producten die zijn overgebleven. Dit hangt natuurlijk ook af van de branche waarin u actief bent. Het is beide gevallen zo dat de verwerking van de producten geheel volgens de regels zoals die zijn vastgelegd aan de hand van het Weeelabex certificaat wordt gedaan. Veiligheid staat voorop. Daarnaast is het behalen van de hoogste recyclegraad essentieel.

Afhandeling op de juiste wijze

Wanneer het gaat om bedrijfsrecycling van elektronisch afval is de juiste afhandeling een belangrijke factor. Bij Huiskes Metaal BV is hier daarom een speciale afdeling geheel mee belast. Op die manier kan de demontage, maar ook de verwerking tot een secundaire grondstof volledig worden verzorgd. Dit geldt voor alle soorten elektronische recycling die gevraagd wordt. In zakelijk opzicht kan het immers bijvoorbeeld ook om gevoelig materiaal gaan. In dat opzicht is een goede en volledige afhandeling alleen maar nog belangrijker. Deze zekerheid wordt daarom ook altijd geboden door deze afdeling. Dit neemt veel zorgen bij ondernemers weg.

Werken met speciale machines

Bedrijfsrecycling van elektronisch afval gaat het best wanneer alles hierop gericht is. Daarmee is ook duidelijk te maken waarom dit een specialisme van Huiskes Metaal BV is. De ontwikkeling van een speciaal machinepark is hierin heel belangrijk. Met deze machines is het goed mogelijk om alle herbruikbare stoffen en materialen die in de elektronische producten zitten te recyclen. Het gaat bovendien altijd om machines van de hoogste kwaliteit die er op dat moment is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor Weeelabex gecertificeerde bedrijven. Bovendien is het voor ondernemers aantrekkelijker om de materialen dan in te leveren.

Invulling van het machinepark

Het is hierbij ook interessant om te bekijken welke machines hier dan precies voor gebruikt worden. Bedrijfsrecycling van elektronisch afval wordt gedaan met bijvoorbeeld verschillende shredderinstallaties. Deze zijn specifiek ingericht op het soort product. Op die manier kan elk item optimaal klein gemaakt worden. Ook het compact maken met behulp van een persmachine is een goed voorbeeld. De materialen die hier geschikt voor zijn worden op deze manier aangepakt. Al deze zaken staan in het teken van het doel. Dat is natuurlijk het bereiken van de hoogste recyclinggraad. Al deze machines zijn op de speciale afdeling terug te vinden.

Gebruikte computers recyclen

Het recyclen van elektronisch bedrijfsafval kan bijvoorbeeld gebruikte voorwerpen betreffen. In dat geval gaat het om computers, laptops, tablets en smartphones. Om eens een aantal producten te noemen. Deze voorwerpen bevatten vaak ook nog bedrijfsgevoelige informatie. Het recyclen moet dan niet alleen volledig gebeuren. Het moet ook veilig gebeuren. Bedrijfsrecycling van elektronisch afval is in dat opzicht dus wel een punt van aandacht voor ondernemers. Dat het verwerken is bij te wonen en een bewijs van vernietiging te krijgen is helpt hierbij. Dit kunnen wij daarom ook allemaal voor u verzorgen. Een goede reden om hier daarom voor te kiezen.

Ook voor andere voorwerpen

Ook andere producten kunnen onder de bedrijfsrecycling van elektronisch afval vallen. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om de andere onderdelen van het IT-systeem. Printers en beeldschermen zijn hier goede voorbeelden van. Ook kabels vallen hier onder. De vernietiging van de gevoelige informatie is in dit geval niet aan de orde. Het bereiken van een maximale recyclinggraad is echter des te meer van belang. Daarom is het juist ook voor dit type producten belangrijk om volgens de richtlijnen die gelden voor Weeelabex gecertificeerde bedrijven te werken. Milieuvriendelijkheid is hierbij altijd het eerste en voornaamste uitgangspunt waarvan wordt uitgegaan.

Optimaal profiteren van recycling

Elektronisch bedrijfsafval recyclen kan op meerdere manieren profijt opleveren. In de eerste plaats komt het de staat van het milieu ten goede. Dit zal in de meeste gevallen vooropstaan. Daarnaast is het natuurlijk ook zakelijk aantrekkelijk om hieraan te denken. Er kan dan een restwaarde voor worden ontvangen. Dit kan dan in nieuwe investeringen worden gestoken. Omdat volgens de regels die gelden inzake WEEE is het belangrijk dat er altijd concurrerende tarieven worden gerekend door de aangesloten bedrijven. Dit geldt voor alle geboden producten. Op die manier is het verwerken voor iedereen een voordelige optie.

Voor iedereen aantrekkelijk

Bedrijfsrecycling van elektronisch afval is voor alle soorten bedrijven aantrekkelijk te noemen. Dit komt omdat elk type bedrijf hiervan kan profiteren. In de eerste plaats gaat het dan natuurlijk om bedrijven die met elektronische apparatuur werken. Overgebleven voorraden of retour gezonden goederen kunnen worden ingeleverd. Dit is een flink voordeel. Daarnaast is het ook een optie voor alle andere soorten bedrijven, instellingen en organisaties. Iedereen die elektronische apparatuur in de bedrijfsinboedel heeft. Het is dan gemakkelijk om een oplossing voor allerlei soorten oude producten te vinden. Huiskes Metaal BV helpt altijd bij het verwerken van deze producten.

Van begin tot eind verzorgd

Bedrijfsrecycling voor elektronisch afval is van begin tot eind te verzorgen. Alle stappen in het proces zijn door Huiskes Metaal BV te zetten. De logistiek, het verwerken en het zorgen voor hergebruik. Omdat altijd wordt gezorgd voor het optimaal aanbieden van secundaire grondstoffen is er veel mogelijk. Daardoor komt dit zowel het milieu sterk ten goede. Het opnieuw inzetten van de gebruikte materialen en componenten is daarin dan ook de belangrijkste factor. Het gehele proces wordt van begin tot eind verzorgd op de juiste wijze. Dit geeft voor ondernemers veel rust. Dit is zeer belangrijk.

Alles zelf kunnen zien

Een groot voordeel is het dat de bedrijfsrecycling van elektronisch afval goed te volgen. Is. Door het internetportaal van Huiskes Metaal BV is alles zelf te bekijken. Dit maakt het systeem niet alleen doeltreffend met betrekking tot het recyclen. Het maakt het ook efficiƫnt voor ondernemers die zeker willen zijn dat het verwerken van de ingeleverde elektronische apparaten naar behoren is gebeurd. Zowel waar het gaat om zaken rondom de levering als zaken rondom de afhandeling. Dat maakt het voor ondernemers alleen maar nog gemakkelijker om het op deze manier aan te pakken. Dit is het voordeel van het systeem.

Nu beginnen met recyclen

De bedrijfsrecycling van elektronisch afval kan nu direct beginnen. Wanneer u met producten zit waar een goede oplossing voor gevonden moet worden. Dan is werken met Huiskes Metaal BV als Weeelabex gecertificeerde onderneming hier de beste optie voor. Dit kan zowel voor producten die gebruikt zijn als voor producten die overtollig zijn gelden. In alle gevallen is het handig om direct contact op te nemen en hieraan te werken. Zo kan alles snel in gang worden gezegd. Alles is dan snelle ook goed af te handelen.

Comments are closed.