Elektronica recycling - HUISKES

Elektronica recycling

Elektronica recycling

Elektronica recycling is geen simpele opgave. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Een goede manier om te herkennen dat dit het geval is, is het Weeelabex certificaat. Dit is het certificaat waarmee aangetoond kan worden dat wordt gewerkt volgens de regels en normen van WEEE. Dit is Waste Electronical and Electrical Equipment. Dat Huiskes Metaal BV gecertificeerd is betekent dus dat de recycling volgens de strenge voorschriften wordt gedaan. Hier is voor veel partijen op allerlei manieren voordeel van te hebben. Bijvoorbeeld waar het gaat om milieuvriendelijkheid en om veiligheid. De volgende zaken spelen dan een belangrijke rol.

Recyclebedrijf volgens de normen

Er gelden sinds 1 juli 2015 strenge normen als het gaat om het verwerken van e-waste. Dit is een ander woord voor elektronica recyclen. De regels en normen die door een samenwerking van verschillende partijen op dit gebied. Het gaat dan om bijvoorbeeld de hoogste mate van milieuvriendelijkheid. Dat wordt bereikt door de hoogste recyclegraad te bereiken. Al deze zaken zijn essentieel als het om het voeren van het Weeelabex certificaat gaat. Het is dus ook belangrijk om met dit type bedrijf te willen werken voor de recycling. Dit geeft veel meer zekerheid over de werkwijze op dit vlak.

De apparaten geheel verwerken

Elektronica recyclen Kan flink lastig zijn. Elektronisch afval recyclen betekent immers dat er veel verschillende soorten materiaal iets moet worden aangevangen. Dat heeft er dan ook toe geleid dat een speciale afdeling zich hier volledig over buigt. Daar wordt volgens een specifieke wijze gewerkt. Bovendien is er de beschikking over een optimaal ingericht machinepark. Dit is nodig om te zorgen dat het verwerken van de producten op de best mogelijke manier wordt gedaan. Hier zijn ondergrenzen voor opgesteld volgens de regels van WEEE. Het is belangrijk dat deze doelstelling bij elke werkzaamheid van hergebruik gehaald wordt.

De verschillende materialen verwerken

Op de speciale afdeling die Huiskes Metaal BV voor elektronica recyclen heeft, wordt op gerichte wijze gewerkt. Dat betekent dat scheiden en sorteren bijvoorbeeld heel belangrijk is. De metalen en de kunststoffen worden bijvoorbeeld goed van elkaar gescheiden. Dit is belangrijk omdat beide stoffen op zichzelf weer een goede secundaire grondstof kunnen zijn. In dat opzicht is het ook belangrijk om te weten dat hier machines voor worden gebruikt. Zo kan nog specifieker worden gewerkt. Dit helpt erbij om de materialen die worden aangeleverd volledig aan te kunnen pakken. Een hoog niveau bereiken is dan beter mogelijk.

De verschillende machines gebruiken

Elektronica recyclen komt vaak neer op elektrische apparaten inleveren. Daarom is het dus ook zo dat er verschillende machines om alle verschillende delen te kunnen bewerken tot een nieuwe grondstof. Denk aan een shredder om het klein te maken. Denk daarna aan een persmachine om te zorgen dat de kleine deeltjes samen weer een compact pakketje kunnen vormen. Door persing is het dan beter te gebruiken door nieuwe gebruikers die de grondstof afnemen. Zo kan dus vrijwel het gehele apparaat een nieuwe bestemming krijgen. Dit is een belangrijke voorwaarde als het om het Weeelabex certificaat krijgen en behouden gaat.

Het proces zelf zien

Het kan belangrijk zijn om zelf te zien dat dit gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan datavernietiging. Dit moet wel op een goede en complete manier gebeuren. Daarom wordt altijd bij elektronica recyclen de mogelijkheid geboden om dit zelf bij te wonen. Net zoals de mogelijkheid om een bewijs van vernietiging te krijgen wordt geboden. Al deze zaken zijn belangrijk wanneer het gaat om gevoelige informatie die niet openbaar moet worden. Alle reden om dit dus te doen bij Huiskes Metaal BV. Zo wordt de grondige verwerking gegarandeerd goed verzorgd. Dit is een belangrijk voordeel voor alle betrokken partijen.

De producten recyclen

Hoe het proces werkt is nu meer duidelijk. Om welke producten het echter kan gaan is wel belangrijk om te weten. Denk dan zoals eerder aangegeven aan dragers van data. Dit kunnen computers en laptops zijn. Ook kan het om tablets en smartphones gaan. Natuurlijk zijn dit bij lange na niet de enige elektronische apparaten die je kunt inleveren. Elektronica recyclen kan ook betrekking hebben op de kabels waarmee alles wordt aangesloten. Hier zijn dan ook weer aparte technieken voor nodig, zoals een kabelshredder. Al deze zaken worden verzorgd bij een Weeelabex gecertificeerd bedrijf. Dit maakt het makkelijk.

Oplossing voor alle bedrijven

Elektronica recyclen zal voor bedrijven steeds belangrijker worden. Doordat elektronica een grotere rol gaat spelen is er ook steeds meer E-waste. Dat betekent dat bijvoorbeeld een laptop inleveren voor geld een belangrijke zaak zal gaan worden. Eigenlijk is dit het al. Dit is ook de reden waarom de regels volgens de WEEE zijn opgesteld. Allerlei soorten bedrijven en instanties kunnen er profijt van hebben. Alle bedrijven en instanties willen immers dezelfde mate van verantwoordelijkheid dragen als het gaat om milieuvriendelijke verwerking van e-waste. Daarom zijn allerlei soorten ondernemers hiermee bezig, niet alleen bedrijven die in elektronica handelen.

Gebruikt of uit voorraad

Afval kan uit verschillende bronnen komen. Elektronica recyclen hoeft lang niet altijd alleen maar te slaan op het hergebruiken of verwerken van gebruikte items. Wie bijvoorbeeld als bedrijf overtollige voorraden heeft kan deze ook aanleveren bij Huiskes Metaal BV. Op die manier is het goed mogelijk om er zeker van te zijn dat ook deze producten een nieuwe bestemming krijgen. Of in ieder geval als de grondstof hiervoor zullen dienen. Dit geldt overigens ook voor retour gezonden goederen. Ook deze zijn vaak zonder bestemming. Recyclen is dan de oplossing om van de afvalberg af te kunnen komen.

Voorwerpen met zakelijke gevoeligheid

Het is vooral ook belangrijk om te zorgen dat alles veilig gebeurt. Elektronica recyclen wanneer het laptops, computers of smartphones betreft die zakelijk zijn gebruikt bijvoorbeeld. De zakelijke informatie en data die hierop staat mag niet gaan rondzwerven. Daarom is de juiste afhandeling hiervan ook heel belangrijk. Dit is een extra voordeel van het werken met Huiskes. Een oude laptop inleveren is dan geen gevaarlijke onderneming. Het is juist de methode om hier veilig en milieuvriendelijk mee om te gaan. Daarom is dit ook sinds 1 juli 2015 de norm geworden voor ondernemers. Daarmee is alles direct goed afgehandeld.

Kleine elektrische apparaten inleveren

Kleine elektrische apparaten inleveren is net zo belangrijk als het aanbieden van grote partijen. Elektronica recyclen is in alle gevallen van belang. Zeker ook omdat het hergebruiken van de materialen van bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of waterkoker net zoveel waarde kan hebben. Ook dit zijn items die zakelijk worden gebruikt maar waaraan een levensduur zit. Wanneer deze levensduur voorbij is, dan moet er op een goede manier mee worden omgesprongen. Dit is dan ook precies wat gedaan wordt. Bovendien kan het dan ook nog iets opleveren. Een onderdeel van de certificering is bijvoorbeeld het bieden van concurrerende tarieven voor het verwerken.

Controle op de zaken

Wat vooral ook belangrijk is om te beseffen, is dat het niet alleen bij woorden blijft. Het werken volgens de Weeelabex certificering is daadwerkelijk te controleren. Dit wordt dan ook gedaan door de overheid. Er kan daardoor op elk moment gesteld worden dat de normen zoals die in de regels zijn vastgelegd daadwerkelijk worden vastgelegd. Op zakelijk gebied is dit natuurlijk erg belangrijk. Wanneer u apparaten wilt inleveren, dan wilt u wel van een duidelijk en eerlijk verloop uitgaan. Dit is belangrijk bij de inzameling van de spullen. Al deze zaken worden dan ook op de juiste wijze aangepakt.

Alles vast laten leggen

Elektronica recyclen met behulp van en Weeelabex gecertificeerd bedrijf als Huiskes Metaal BV biedt nog een voordeel. De zaken worden allemaal vastgelegd. De herkomst en bestemming van de materialen is altijd terug te vinden. Daarmee is dus ook bewijs te leveren dat alles op de juiste wijze is verzorgd. Dit is niet alleen belangrijk voor u als ondernemer. Het is ook belangrijk voor het behouden van het certificaat. Met deze gegevens is te bewijzen dat de normen worden gehaald. Bijvoorbeeld waar het gaat om de minimale waarde die gehaald moet worden bij recycling. Er moet voldoende materiaal een nieuw leven krijgen.

Alles laten verzorgen

Als ondernemer is alles uit handen te geven. Dit is ook nog eens goed te volgen met dank aan het internetportaal van Huiskes Metaal BV. De stappen van inlevering tot afhandeling zijn daar te regelen en te volgen. Op die manier is dus goed en snel de oplossing te vinden. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat deze manier van werken veel efficiënter is. Er hoeft dan alleen digitaal maar het één en ander geregeld te worden. Verder heeft u er als ondernemer geen enkele zorg om. Dat maakt het wel zo gemakkelijk voor alle betrokkenen in dit geval.

Elektronica direct laten recyclen

De elektronica laten recyclen kan direct worden gedaan. Door aan te geven wat de producten zijn kan er direct mee aan de slag worden gegaan. Voor ondernemers is dit belangrijk en gemakkelijk. Alle reden om er dus direct contact over op te nemen. Dat maakt het alleen maar sneller af te handelen. Het is verstandig om direct de overtollige apparaten aan te bieden. Des te eerder kunnen deze worden verwerkt. Neem daarom snel contact op.

Comments are closed.