Weeelabex gecertificeerd bedrijf - HUISKES

Weeelabex gecertificeerd bedrijf

Wat is een Weeelabex gecertificeerd bedrijf? Dit is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het verwerken van elektronica. Er wordt voor gezorgd dat op een milieuvriendelijke wijze optimale recycling kan worden gedaan. De regeling die hiervoor is opgesteld door een samenwerking van Europese partijen wordt hierbij nageleefd. Huiskes Metaal BV voldoet hieraan en is daarom een goede partner om mee samen te werken. Natuurlijk is het dan wel aantrekkelijk om meer kennis over deze werkwijze op te doen. Aan de hand van de volgende informatie is meer te begrijpen. Dit maakt het voor u een flink stuk duidelijker.

Inhoud van de Weeelabex regels

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf werkt volgens de regels van WEEE. In het Nederlands is dit de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Deze regels zijn in 2014 van kracht geworden. In Nederland zijn ze sinds 1 juli 2015 de norm en wordt hierop gecontroleerd. De regels hebben betrekking op allerlei facetten. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit van de recycling. Ook gaat het over controle en rapportage met betrekking tot het proces van recyclen. Al deze zaken zijn belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van het milieu. De regels zijn dus flink belangrijk voor de gehele maatschappij te noemen.

Weeelabex nader verklaard

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf kan u helpen met oude elektrische en elektronische apparaten. De naam is afgeleid van de Engelse afkorting. Dit is Waste electric and electronic equipment label of excellence. Dat betekent dus dat het bedrijf dat deze certificering bezit de regels op correcte wijze naleeft en blijft naleven. Dat maakt het ook belangrijk om meer kennis op te doen over wat deze regels dan precies inhouden. Aan de hand daarvan is beter te begrijpen welke voordelen aan het behalen van dit certificaat zitten. Het gaat om zeer veel verschillende zaken op dit gebied die meespelen

Over de certificering

Wat betekent dat nu eigenlijk, een Weeelabex gecertificeerd bedrijf zijn zoals Huiskes Metaal BV dat is. Dit betekent dat wordt voldaan aan de normen die uit de Europese samenwerking op dit gebied zijn voortgekomen. Zowel voor producten als voor recyclebedrijven is een rol hierin weggelegd. De reden van de ontwikkeling van het certificaat was simpel. Er is eenduidigheid in de kwaliteitsnormen voor recycling. Die gelden nu overal in Europa. Daardoor is overal beter voor het milieu te zorgen. Ook is het zo dat op deze manier meer eerlijke concurrentie kan worden gevoerd tussen bedrijven. Dat maakt het belangrijk.

De regels goed naleven

Het goed naleven van de regels als Weeelabex gecertificeerd bedrijf is belangrijk. Wanneer dit niet wordt gedaan, dan staan hier sancties op. Die sancties kunnen variëren van adviezen over verbeteringen tot fikse straffen. Vaak is het vooral een kwestie van het recyclingproces verder verbeteren om tot de juiste normen te komen. Het is dus ook van groot belang om hier goed aan te werken. Op die manier is te zorgen dat iedereen er profijt van heeft. Dit geldt zowel voor u als ondernemer als voor de maatschappij, als voor ons als recyclingspecialist op dit gebied.

De elektronische apparaten die het betreft

Een Weeebalex gecertificeerd bedrijf is de plek om allerlei soorten elektrische en elektronische apparaten toe te vertrouwen om te recyclen. Dat kan gaan om apparaten die een belangrijke rol op kantoor spelen. Dat betekent dus dat IT-apparatuur van waarde is, maar ook kantoorapparatuur een rol speelt. Anderzijds kan het ook om allerlei andere soorten producten gaan. Voor het huishouden of voor de auto zijn bijvoorbeeld allerlei elektrische producten. Ook kinderspeelgoed dat elektrisch is kan worden meegerekend. Dit valt allemaal onder de verwerking die volgens de regels van het Weeelabex certificaat wordt gedaan. Dit is belangrijk.

Alles in het proces vastleggen

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf moet ook aan een bepaalde mate van transparantie voldoen. Dat komt omdat is vastgesteld dat alles duidelijk moet worden aangegeven en vastgelegd. Zo is de herkomst van de producten belangrijk. Ook de bestemming van de secundaire grondstoffen moet worden aangegeven. Een reden hiervoor is dat er bijvoorbeeld alleen met andere gecertificeerde bedrijven gewerkt mag worden om aan de eisen van het certificaat te voldoen. Al deze zaken worden dan ook serieus genomen bij Huiskes Metaal BV. Zo wordt iedereen bij deze wijze van werken betrokken en is nog meer te bereiken als geheel.

Weeelabex certificaat en kwaliteitseisen

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf weet in ieder geval één ding zeker. Er moet aan een grote hoeveelheid normen worden voldaan. Die normen gaan over de verwerking. Die moet doelgericht zijn en zo effectief als mogelijk. De secundaire grondstoffen die worden aangeleverd moeten van hoge kwaliteit zijn. Bovendien moet die kwaliteit steeds beter worden. Ook is de samenwerking met andere gecertificeerde bedrijven een norm. Dat is belangrijk om de eerlijke concurrentie te blijven bevorderen. Dit speelt een belangrijke rol bij het bemachtigen van het certificaat volgens Weeelabex. Ook voor de klant zijn dit natuurlijk belangrijke factoren die meewegen.

De eisen voor bedrijven

Om een Weeelabex gecertificeerd bedrijf te kunnen zijn, zijn er eisen waaraan voldaan moet worden. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de mate van opleiding en voorlichting van de medewerkers. Dit betekent ook dat er uitsluitend gekwalificeerd personeel bij Huiskes Metaal BV werkt. Ook de infrastructuur van het bedrijf speelt een belangrijke rol. Die moet ook voldoen aan vooraf gestelde eisen. Ook moet alles worden vastgelegd om gecontroleerd te kunnen worden. Dit is misschien wel de belangrijkste eis. Alle zaken met betrekking tot het opslaan en verwerken moeten hierin terug te vinden zijn wanneer hierom gevraagd wordt.

Het vastleggen van de werkzaamheden

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf zijn brengt vooral de verplichting om alles vast te leggen met zich mee. Dat is de enige wijze om aan te tonen dat overal aan wordt voldaan. De aanbieder van de producten staat hierin bijvoorbeeld vastgelegd. Daarnaast is ook vastgelegd waar het eindproduct van de recycling naartoe is gegaan. Er is hier ook een reden voor. De voorwaarden van de mate van recycling die volgens WEEE wordt gesteld kan hiermee worden getoetst. E-waste neemt steeds verder in omvang toe, dus optimaal hergebruik is een zeer belangrijk onderdeel van de regeling.

Controleren van het proces

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf is de plek waar oude elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden. Het verkrijgen van het certificaat is daarom al een belangrijke zaak. Het behouden van dit certificaat is mogelijk nog belangrijker. Daarom is het vastleggen van alle stappen ook zo belangrijk. Daarmee wordt gezorgd dat de controle die door de overheid wordt gedaan gemakkelijker wordt gemaakt. Juist ook omdat over langere termijn voortdurend aan de strenge regels voldaan moet kunnen worden. Goede controle geeft de zekerheid dat alles ook gebeurt zoals dat zou moeten volgens de regels. Dit maakt het eerlijk en open voor iedereen.

Het proces kunnen volgen

Er zijn ook voor u als klant mogelijkheden om het proces te controleren. Dat kan bij een Weeelabex gecertificeerd bedrijf als Huiskes Metaal BV op meerdere manieren. Wanneer bijvoorbeeld datavernietiging onderdeel van het proces is, kunt u hier zelf bij zijn. Dat geldt bij de recycling van oude, gebruikte computers, laptops, tablets of smartphones. Gaat het om andere producten, dan is het volgen en organiseren van het proces via het internetportaal ook een goede mogelijkheid. Dit geeft u grip op alles. Dit is voor een ondernemer natuurlijk een belangrijke zaak. Zeker ook omdat de verwerking goed moet verlopen.

De regeling leren kennen

De regeling waaraan Weeelabex gecertificeerde bedrijven voldoen heet ook wel de WEEE Regeling. Dit staat voor Waste Electrical and Electronical Equipment. Om meer duidelijkheid te krijgen naast deze beknopte beschrijving kan het aantrekkelijk zijn om deze regeling door te nemen. Aan de hand daarvan is beter te begrijpen op welke milieuvriendelijke en veilige wijze gewerkt wordt. Omdat dit voor E-waste van groot belang is, is deze regeling een belangrijke factor in de moderne maatschappij. Daarmee wordt een grote en gevaarlijke afvalberg tegengegaan. Terwijl ook de concurrentie wordt bevorderd. Dit maakt de regeling in meerdere opzichten aantrekkelijk.

Meer weten over het proces

Mochten er nog vragen zijn over de zaken met betrekking tot een Weeelabex gecertificeerd bedrijf, dan zijn die te stellen. Meer weten over de Regeling afgedankt elektrische en elektronische apparatuur kan voor allerlei bedrijven en instellingen aantrekkelijk zijn. Juist om die reden is het ook aantrekkelijk om met Huiskes te werken. U kunt dan het proces volgen, maar hier ook vragen over stellen. De kennis en het inzicht is hiervoor aanwezig. Dit maakt het voor u als ondernemer voordelig om volgens deze methode te werken. De recycling werkt dan op zijn best.

Apparaten direct aanleveren

Als Weeelabex gecertificeerd bedrijf is er altijd voldoende mogelijkheid om de elektrische apparaten die u wilt laten recyclen aan te nemen. U kunt hiervoor direct contact opnemen met Huiskes Metaal BV. Het verwerken van de E-waste wordt dan direct op goede wijze verzorgd. Waarbij veiligheid, eerlijkheid en milieuvriendelijkheid voorop zullen staan. Het milieu en de maatschappij zullen er daarom dus ook beter van worden. Dit is voldoende reden om direct tot actie over te gaan. Het Weeelabex certificaat is hier dan het belangrijkste punt om op af te gaan. Ook als ondernemer helpt dit u.

Comments are closed.