ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

ELEKTRONISCH AFVAL RECYCLEN

Nov, 2023

Elektronisch afval recyclen is zeer noodzakelijk tegenwoordig. In de eerste plaats omdat dit voor het milieu vele malen beter is. Elektronische apparaten hebben een bepaalde levensduur. Nadat deze duur voorbij is, is het belangrijk dat er een goede verwerking plaatsvindt. Tegenwoordig gelden hier ook strakke richtlijnen voor. Die zijn opgesteld volgens WEEE. Als resultaat is er het Weeelabex certificaat voor bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen. Dankzij deze certificering is Huiskes Metaal BV de juiste partij om mee te werken. Er zijn allerlei mogelijkheden op het gebied van het hergebruiken van de materialen. Daarover volgt hier meer informatie.

WEEELABEX GECERTIFICEERD RECYCLEBEDRIJF

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf is de perfecte partner om elektronisch afval te recyclen. Doordat uit een Europese samenwerking tussen verschillende partijen een duidelijke set normen en regels is opgesteld. De bedrijven die hieraan voldoen, zijn dan ook het best in staat om milieuvriendelijk te werken. De mate waarin de producten gerecycled worden is zeer hoog. Dat komt bijvoorbeeld door de speciale methodes die hiervoor gebruikt worden. Ook komt dit doordat er met andere partijen die dezelfde normen nastreven gewerkt wordt. Voor wie elektronisch afval wil laten verwerken is dit daarom ook een belangrijke factor om mee te wegen.

ELEKTRONICA EN RESTMATERIAAL VERWERKEN

Elektronica recyclen staat voor meerdere zaken. In de eerste plaats gaat het dan om het recyclen van de daadwerkelijke elektronische items. Daarnaast zijn er de restmaterialen die verwerkt moeten worden. Elektronisch afval recyclen is dan ook een specifiek proces waarbij een heel specifieke werkwijze komt kijken. Zeker ook omdat de regels volgens het Weeelabex certificaat streng nageleefd moeten worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de maatschappij. Het is immers flink milieuvriendelijker om op deze manier te werken. Door de moderne technieken die beschikbaar zijn te gebruiken, is hier veel in te bereiken. Dit is een belangrijke doelstelling.

HET SCHEIDEN EN SORTEREN

Een goed voorbeeld van de manier waarop gewerkt wordt bij elektronisch afval recyclen is het scheiden en sorteren. Dit is een belangrijk onderdeel van het moderne proces bij Huiskes Metaal BV. Hier worden speciale machines voor gebruikt. Door bijvoorbeeld metaal en kunststof goed van elkaar te scheiden kunnen beide materialen hergebruikt worden. Op die manier is de hoge graad van hergebruik van secundaire grondstoffen te halen. Deze machines zijn dan ook allemaal van het hoogste niveau. Dat geldt ook voor de ander machines die gebruikt worden om dit voor elkaar te krijgen. Weeg dit altijd hierin mee.

WERKEN MET SPECIALE MACHINES

Naast het scheiden en sorteren gaat het er bij elektrische apparaten inleveren ook om dat deze op de juiste wijze worden verwerkt. Elektronisch afval recyclen gaat bijvoorbeeld op zijn best wanneer er zoveel als mogelijk uit het materiaal is gehaald. Er zijn verschillende machines die hier een belangrijke rol in spelen. De demontagelijn die is ingericht op de speciale afdeling speelt hier bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in. Zo worden de verschillende soorten apparaten geheel uit elkaar gehaald zodat per onderdeel te bepalen is hoe dit het best gerecycled kan worden. Dit past goed bij de doelstelling volgens WEEE.

KLEIN EN COMPACT MAKEN

Het is bij elektronisch afval recyclen ook belangrijk om alles zo compleet als mogelijk te doen. Daarom worden bijvoorbeeld ook shredderinstallaties gebruikt om de materialen zo klein als mogelijk te maken. Vervolgens wordt er dan vaak ook van een persmachine gebruikgemaakt om van de materialen compacte pakketjes te maken waarmee gewerkt kan worden. Dat maakt het alleen maar nog beter mogelijk om de hoge graad van recycling die wordt nagestreefd te bereiken. Alles is dan ook ingericht op het bereiken van dit doel. Dit geeft een zeer goed beeld van hoe de speciale afdeling is opgebouwd.

DE PRODUCTEN BEWERKEN

Elektronisch afval recyclen omvat veel verschillende methodes voor verschillende producten. De doelstelling is daarbij altijd om de producten dusdanig te bewerken dat er een goede grondstof voor nieuwe producten overblijft. Daarom is het ook toepasbaar op allerlei soorten apparaten en items. Het kan gaan om computers, maar net zo goed om kabels. Hoe met elk verschillend item omgegaan moet worden is goed vastgelegd in de strenge regels en normen die gelden voor het Weeelabex certificaat. Veilig en schoon zorgen voor een oplossing is daarbij het belangrijkste. Dit wordt gedaan door alles te hergebruiken op de best mogelijke manier.

GOEDE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN

Elektrisch afval recyclen is vooral voor bedrijven een goede oplossing. E-waste vormt een steeds groter aandeel in de totale afvalproductie. Dit mag niet zomaar gaan rondzwerven. Daarom is elektronische recycling ook zo belangrijk. Zeker ook omdat er in zakelijk opzicht meer voordelen uit te halen zijn dan alleen het verwerken van overtollige producten. Denk bijvoorbeeld eens aan het soort producten dat hiervoor in aanmerking komt. Dan is al snel duidelijk dat er meer van belang is dan goed milieuvriendelijk verwerken alleen. Het is ook zaak om dit op een discrete manier aan te pakken voor alle ondernemers.

DATAVERNIETIGING EN RECYCLING

Elektronisch afval recyclen komt in veel gevallen neer op het verwerken van oude datadragers die zakelijk gebruikt zijn. Elektrisch afval inleveren kan bijvoorbeeld draaien om oude computers, tablets, laptops en smartphones. Alle informatie die hierop is opgeslagen kan gevoelig zijn voor de zaken die u doet. In dat opzicht is het dus ook goed om te weten dat Huiskes Metaal BV hier ook op discrete wijze mee omgaat. Het vernietigen is bij te wonen door u als ondernemer. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bewijs van vernietiging erbij te ontvangen. Ook dit is geheel volgens de richtlijnen die worden nageleefd.

VOORWERPEN MET MINDER GEVOELIGHEID

Natuurlijk is het zakelijk gezien lang niet altijd zo dat elektronisch afval recyclen om computers en laptops draait. Andere voorbeelden van de mogelijkheden zijn bijvoorbeeld apparaten, kabels en componenten. Denk aan een beeldscherm, maar denk ook aan een koffiezetapparaat. De mogelijkheden zijn dus zeer divers. Al deze producten zijn goed te verwerken om zo de grondstoffen te delven waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Dat de juiste werkwijze daarbij voorop staat maakt het ook verantwoordelijk om het op deze wijze aan te pakken. Het Weeelabex certificaat en de regels die daarbij gelden spelen hier een belangrijke rol in.

ELEKTRISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

Wanneer elektronisch afval recyclen wordt overwogen, dan is dat vaak uit zakelijke overwegingen. Dat er elektrische apparaten in te leveren zijn voor geld maakt het aantrekkelijker voor ondernemers. Natuurlijk speelt de goede invloed die deze optimale werkwijze op het milieu heeft ook een belangrijke rol. Dat er echter een restwaarde is die kan worden gebruikt voor andere investeringen geeft in veel gevallen wel de doorslag. Dat er volgens de normen van WEEE altijd concurrerende tarieven geboden moeten worden is hierin ook heel belangrijk. Dat maakt het verwerken voor iedereen een voordelige keuze om te maken.

WIE MAAKT ER GEBRUIK VAN?

Elektronisch afval recyclen is allang niet meer alleen maar voorbehouden aan aanbieders van de producten. In het verleden werd nog weleens gedacht dat alleen voorraad hier geschikt voor was. Producten die waren overgebleven of retour gezonden. Zoals uit de verwerking van datadragers al is af te leiden geldt dit allang niet meer. Daarom is het ook niet alleen voor bedrijven aantrekkelijk. Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf als Huiskes Metaal BV is ook een goede opties voor stichtingen en instellingen. Alle soorten apparaten en bijbehorende materialen kunnen dan worden verwerkt op de juiste wijze. Zoals dit is voorgeschreven.

ZELF GEEN ZORG HEBBEN

Elektronisch afval recyclen op deze wijze betekent ook dat er voor ondernemers geen zorg overblijft. Het is goed mogelijk om alles uit handen te geven aan Huiskes Metaal BV. Daarbij geldt dan ook nog eens dat alles geheel te volgen is. Daarvoor is een internetportaal ingericht waarin alle zaken van de inlevering tot de afhandeling snel te regelen en te volgen. Op die manier is de werkwijze ook nog eens hee efficiënt. Dat maakt het voor ondernemers alleen maar gemakkelijker. De optimale werkwijze geeft bovendien veel zekerheid. Alles zal van begin tot einde worden verzorgd.

HET VASTLEGGEN VAN HET PROCES

Niet alleen is alles te volgen, alles is ook na te gaan. Weeelabex gecertificeerd zijn brengt ook verantwoordelijkheid mee. Alle zaken moeten bijvoorbeeld worden vastgelegd. Op die manier kan er dus geen misverstand over bestaan. Zowel de herkomst als de bestemming van de materialen is op deze wijze na te gaan. Het voordeel daarvan is dat altijd te zien is dat de recyclegraad de juiste waarde bereikt. Ook dit is een norm die geldt in het geval van het voeren van dit certificaat. Alleen al om die reden is het dus voor iedereen in de maatschappij een groot voordeel. Dit is essentieel.

DIRECT DE RECYCLING VERZORGEN

Elektronisch afval recyclen kan op elk moment worden gedaan. Het is slim om direct wanneer er overtollige apparaten zijn hier een oplossing voor te vinden. Het werken met Huiskes Metaal BV neemt veel zorgen weg. Op die manier is er dus snel en zonder omwegen te zorgen dat de producten goed verwerkt en hergebruikt worden. Geheel volgens de regels en geheel na te gaan. Al deze voordelen zijn genoeg reden om er dan direct ook aan te beginnen. Door snel contact op te nemen hoeft niet gewacht te worden.

Meer Recycle Nieuws

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

ELEKTRONISCHE APPARATEN INLEVEREN VOOR GELD

Elektrische apparaten inleveren voor geld is een goede manier om milieuvriendelijker te werken. Dit komt omdat op deze manier beter elektronica gerecycled kan worden. Er is een belangrijke zaak waar rekening mee moet worden gehouden. De bedrijven die de recycling doen...

read more
ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

ELEKTRONICA RECYCLEN VOOR BEDRIJVEN

Elektronica recyclen voor bedrijven kan niet door iedereen worden gedaan. Daarvoor is een gecertificeerde partner nodig. Huiskes Metaal BV is Weeelabex gecertificeerd. Daarmee is de kennis in huis om verantwoord te recyclen. Er zijn veel zaken die hierin meespelen....

read more
WEEELABEX GECERTIFICEERD

WEEELABEX GECERTIFICEERD

Weeelabex gecertificeerd werken is de norm als het om recycling van elektronica gaat. Het recyclen van elektronica is sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk om verantwoord te doen zonder certificaat. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom werken met Huiskes Metaal...

read more