Metaal recycling - HUISKES

Metaal recycling

Metaal recycling

Als modern recyclingbedrijf houdt Huiskes zich bezig met het verzamelen en recyclen van ferro en non-ferro metalen. Wij nemen alle metalen reststoffen in. Onze inzamellocaties voldoen aan alle geldende milieueisen voor de schrootbranche, waaronder vloeistofdichte vloeren, bescherming tegen visuele hinder, olie en vetafscheiders, scheiding van hemelwater en meting van radioactiviteit.

Duurzaamheid
Wij hechten grote waarde aan duurzaamheid. Door internationale samenwerking en een optimaal milieuzorgsysteem onderscheiden wij ons in de branche met recycling van de diverse metalen die traceerbaar zijn tot de verwerking door een smelterij.

Grondstoffen
Wij omarmen de cradle to cradle-gedachte. De fabrikant heeft bij deze visie geen afval meer, maar een basishoeveelheid grondstof in de vorm van restmaterialen. Wij transformeren deze grondstoffen tot een product dat weer inzetbaar is in zijn nieuwe product.

U kunt bij Huiskes terecht voor:

  • Deskundig advies op maat
  • Optimale prijs (actuele prijzen)
  • Directe levering zonder tussenschakels
  • Grote en kleine hoeveelheden, en deelstromen
  • Gegarandeerd verantwoorde verwerking
  • Verhandelen van ferro en non-ferro materialen op internationaal niveau

Huiskes Metaal Recycling

Huiskes is specialist op het gebied van inzamelen, bewerken, recyclen en vermarkten van elektronische apparaten en restmetalen.

Comments are closed.