Certificeringen

Als modern recyclingbedrijf zijn wij de gecertificeerde partner voor bedrijven en overheden. Wij zijn ISO-gecertificeerd en voor verantwoorde verwerking van elektronica en elektrische apparaten zijn wij ook WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd. Wij bewerken of verwerken uw restmaterialen op een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke manier en geven dit een tweede leven. We hanteren hierbij de strengste richtlijnen en hoogste kwaliteitseisen. Wij richten ons verder continu op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.

ISO-certificeringen recycling

Huiskes voldoet aan alle wettelijke regelgeving en wij zijn ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd. Wij bezitten bovendien het MRF-keurmerk van de Metaal Recycling Federatie, een garantie voor professionaliteit en kwaliteit voor metaalrecyclers.

WEEELABEX/CENELEC certificering

Onze inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en eventueel hergebruik van elektronisch afval zijn WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd. Daardoor weet u zeker dat er op de juiste manier wordt omgegaan met uw elektronisch afval.

De Europese WEEELABEX/CENELEC-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

  • Afgedankte apparaten effectief en op de juiste manier verwerkt en verwijderd worden.
  • Producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en dat deze kwaliteit constant verbetert.
  • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu worden beschermd.
  • Geen grensoverschrijdende transporten plaatsvinden van afgedankte apparaten naar niet gecertificeerde partijen.
  • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is.

R2v3 en e-Stewards certificering

Bij recycling kunnen voor Amerikaanse bedrijven ook de certificeringen R2v3 en e-Stewards belangrijk zijn voor de recycling van IT-apparatuur. Wij zijn ook gewend en bekend met de intensieve audits die bedrijven voor deze certificeringen uitvoeren.