Huiskes Familiebedrijf sinds 1936

Familiebedrijf sinds 1936

Huiskes houdt zich sinds 1936 bezig met het hergebruik van restmaterialen. Sindsdien heeft Huiskes een omvangrijke kennis van metalen en de wereldwijde markt vergaard.

Vier generaties Huiskes

Oprichter van de onderneming was Bertus Huiskes. Hij startte in een pakhuis in Den Bosch een groothandel en zamelde metalen, vodden, huiden en papier in. Elke volgende generatie Huiskes gaf verdere verdieping aan het recyclingbedrijf. Bertus’ zoon Rikus legde de focus meer op de metalen en bediende met name de Bossche industrie. Het bedrijf kreeg vanaf internationaal naam en faam. Daarvoor verantwoordelijk was Bertus, de kleinzoon van de oprichter. In de jaren 90 opende hij een vestiging in Italië en in 2003 in China. Intussen staat de vierde generatie aan het roer. De broers Dirk en Koen hebben de recycling van elektronica en elektrische apparaten een enorme impuls gegeven.

Naamswijziging

Huiskes werkte ruim 80 jaar onder de naam Huiskes Metaal. Uitbreiding van de dienstverlening zorgde ervoor dat het bedrijf in 2018 als Huiskes is verder gegaan. Huiskes is sindsdien specialist op het gebied van inzamelen, bewerken, recyclen en vermarkten van elektronische apparaten en restmetalen. Voorop staat een optimaal hergebruik van materialen én een hoge opbrengst voor klant en leverancier.

Milieu en certificering

Wij richten ons verder continu op het beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties. Ons proces van inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van elektrische apparaten is Weeelabex gecertificeerd.

Europese regelgeving

De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

  • Afgedankte apparaten effectief en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd
  • De producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert
  • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu worden beschermd
  • Er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar niet gecertificeerde partijen
  • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is

ISO-certificering

Wij voldoen aan alle wettelijke regelgeving en zijn ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd. Wij bezitten verder het MRF-keurmerk, een garantie voor professionaliteit en kwaliteit voor metaalrecyclers.

MVO (CO2 reductie, gevangenissen en sociale werkplaatsen)

Huiskes loopt voorop in duurzaam recyclen en CO2-reductiedenken voor secundaire materialen. We streven ernaar materialen met schone technologieën te scheiden en te verwerken. Dat doen wij met respect voor mens en milieu. Zo bereiken we een maximale terugwinning van metalen.

CO2-reductie

De grenzen in de markt waarin Huiskes actief is, verdwijnen. De aanvoerlijnen zijn wereldwijd, evenals de afzetmarkt. Wij doen er alles aan om onze transporten zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Voor alle klanten maken we jaarlijks een CO2-reductie rapport. Hiermee willen we klanten motiveren om mee te werken aan een gesloten kringloop van schaarse materialen en in het verlengde daarvan een duurzame samenleving.

Sociale werkplaatsen

Belangrijke drijfveren in onze eigen bedrijfsvoering is naast duurzaamheid, ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor onze demontagewerkzaamheden hebben wij eigen werknemers in dienst, maar werken wij ook samen met sociale werkplaatsen en gevangenissen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook kansen krijgen om zich nuttig te maken voor de maatschappij.

Wat kunt u van ons verwachten?

VERTROUWDE VERNIETIGING

Elektronisch afval recyclen

Elektronisch afval recyclen is zeer noodzakelijk tegenwoordig. In de eerste plaats omdat dit voor het milieu vele malen beter is.

Lees verderVraag ons
MVO (CO2 REDUCTIE, GEVANGENISSEN EN SOCIALE WERKPLAATSEN)

Weeelabex Gecertificeerd

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf is de perfecte partner om elektronisch afval te recyclen

Lees verderVraag ons
MODERN MACHINEPARK

Elektronica recyclen voor bedrijven

Elektronica recyclen voor bedrijven kan alleen door een gecertificeerde partner gedaan worden.

Lees verderVraag ons
LANDELIJK MELDPUNT AFVALSTOFFEN

Elektronische apparaten inleveren voor geld

Elektrische apparaten inleveren voor geld is een goede manier om milieuvriendelijker te werken.

Lees verderVraag ons

Comments are closed.