Milieu en certificering - HUISKES

Milieu en certificering

Wij richten ons verder continu op het beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties. Ons proces van inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van elektrische apparaten is Weeelabex gecertificeerd.

Europese regelgeving
De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

  • Afgedankte apparaten effectief en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd
  • De producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert
  • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu worden beschermd
  • Er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar niet gecertificeerde partijen
  • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is

ISO-certificering
Wij voldoen aan alle wettelijke regelgeving en zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Wij bezitten verder het MRF-keurmerk, een garantie voor professionaliteit en kwaliteit voor metaalrecyclers.

Comments are closed.