Circulair werken
door samenwerking

Steeds meer bedrijven en organisaties willen circulair werken. Zij streven ernaar te werken zonder afval en met hergebruik van grondstoffen. Als modern recyclingbedrijf helpt Huiskes hierbij met kennis, een compleet dienstenpakket en circulair advies. Als recyclepartner helpen we ook steeds vaker om circulaire samenwerking tussen meerdere bedrijven te creëren.

Circulair werken

Circulair werken betekent vooral: werken zonder afval en met hergebruik van grondstoffen. Daarbij wordt gekozen voor hoogwaardig gebruik en hergebruik van materialen. Ook worden duurzaam geproduceerde materialen gebruikt.

Als recyclingpartner voor de circulaire economie hecht Huiskes grote waarde aan duurzaamheid en richten wij ons continu op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties. Als recyclespecialist zijn wij partner voor bedrijven bij de omschakeling naar de circulaire economie. Wij helpen met circulair advies en bijvoorbeeld advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het gebied van duurzaamheid. Uiteraard helpen we ook bij de uitvoering.

Voor een grote telecomaanbieder hebben we bijvoorbeeld geholpen met recycling van wifi-modems. De kunststof die bij onze verwerking vrijkwam, kregen ze weer terug om nieuwe modems van te laten maken. Door goede samenwerking kunnen bedrijven (samen) steeds meer van dit soort initiatieven nemen.

Wat is circulaire samenwerking?

Voor het realiseren van een circulaire economie is samenwerking binnen product- of materiaalketens essentieel. Wanneer fabrikanten en eindgebruikers samen zorgen dat een product na gebruik weer vrijkomt als grondstof voor een nieuw product, is er sprake van een circulaire samenwerking. Dit wordt ook wel een kringloopsamenwerking (of kringloopsluiting) genoemd.

Huiskes werkt nauw samen met bedrijven om deze circulaire samenwerking en productontwikkeling mogelijk te maken. Wij denken mee over de mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven en slimme productontwikkeling die zorgt voor hoge recyclepercentages. Vaak zijn de verbindingen tussen verschillende materialen een belangrijk aandachtspunt om de recyclebaarheid te vergroten. Onze adviseurs kunnen u hier alles over vertellen.

Circulair en economisch belang

Bij het geven van circulair advies houden wij altijd oog voor de balans tussen het economische en het circulaire belang. En we kijken hoe we die belangen kunnen verenigen. Zo helpen wij bedrijven vooral om betere, duurzame afwegingen te maken die ook economisch verantwoord zijn. Wij tonen de mogelijkheden en afwegingen. De keuze maakt u uiteindelijk zelf.