Vernietigingen - HUISKES

Vernietigingen

U wilt goederen laten vernietigen? Of uw producten nu beschadigd, verouderd of afgekeurd zijn, Huiskes verwerkt ze allemaal. Wij zijn gespecialiseerd in de vernietiging van nieuwe en ongebruikte elektronica. Maar ook in de verwerking van oud ijzer, non-ferro metalen, edelmetalen, transformatoren en katalysatoren. We beschikken over een modern machinepark en zijn Weeelabex gecertificeerd.

Landelijk meldpunt afvalstoffen

Alle aangeleverde afvalstoffen melden wij aan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Zo geven we onze leveranciers de garantie dat alle ingeleverde materialen conform de wettelijke regels en normen worden verwerkt.

Dienstverlening Huiskes

U kunt bij Huiskes terecht voor alle soorten vernietigingen en aanverwante diensten, zoals:

  • inzameling en recycling
  • productvernietiging
  • datavernietiging
  • douanevernietiging

Voordelen Huiskes

Onze dienstverlening draagt bij aan:

  • imagobescherming
  • fraudepreventie
  • naleving douaneregels
  • milieubescherming
  • Vaak positieve opbrengst

Sloopwerkzaamheden

Huiskes verricht ook grote en kleinschalige sloopwerkzaamheden. We kijken hiervoor altijd met onze opdrachtgevers mee welke oplossing het beste is voor de sloop van een gebouw of fabriek. Wij verzorgen het complete traject van sloop en demontage van machines en apparatuur tot en met het vervoer en de uiteindelijke verwerking van de reststoffen. Demontage wordt verricht door VCA-gecertificeerd personeel. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Inzameling & recycling

U wilt producten of materialen afvoeren voor recycling? Huiskes kan uw te vernietigen materialen bij u ophalen. Inzameling doen we ook op onze locaties in Waalwijk en Tilburg, waar u goederen of materialen bij ons kunt brengen. U kunt hiervoor gebruik maken van onze containers of transportvoertuigen. Informeer gerust naar de mogelijkheden voor inzameling, transport en recycling.

Productvernietiging

U wilt producten laten vernietigen? Op een betrouwbaar en gecertificeerd adres? Dat kan bij Huiskes. Wij vernietigen allesbehalve levensmiddelen. Van elektrische apparaten en elektronica, tot metalen, kleding, hout of kunststof.

Veilig en snel

Er zijn diverse redenen om over te gaan tot productvernietiging. Denk aan een productiefout, een partij namaakartikelen, beschadigde artikelen, producten die over de datum zijn of uit de mode. Welke producten u ook wilt laten vernietigen, Huiskes zorgt ervoor dat dit zo veilig en snel mogelijk gebeurt. Volgens alle wettelijke voorschriften.

Milieuvriendelijke recycling

De vernietiging van producten of goederen doen we zo milieuvriendelijk als mogelijk. Met zo min mogelijk CO2-uitstoot en een zo groot mogelijke opbrengst. Recyclebare grondstoffen stellen we veilig als grondstof voor nieuwe producten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de opbrengst voor u als leverancier van producten.

Ophalen of brengen

Wij kunnen uw bedrijfsafval of partij goederen bij u ophalen. Ook kunt u spullen bij ons langsbrengen op onze locaties in Waalwijk en Tilburg. U kunt hiervoor gebruik maken van onze speciale containers en transportvoertuigen. Deze zijn volledig te sluiten en te verzegelen. Indien u het wenst gebeurt het transport onder beveiliging en toezicht naar onze vernietigingslocatie.

Datavernietiging

Oude datasystemen en archieven bevatten vaak privacygevoelige informatie die absoluut niet op straat mag komen te liggen. Huiskes is gespecialiseerd in de vernietiging van datasystemen en afgekeurde producten. Denk aan cd’s, dvd’s, harde schijven en computerchips. Als Weeelabex gecertificeerd bedrijf doen wij dit volgens de strengste Europese richtlijnen.

In veilige handen

We zorgen dat uw aangeboden vertrouwelijke materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is. Niemand kan het meer inzien of erbij komen. Harddisks, elektronische informatiedragers en afgekeurde producten vermalen wij mechanisch tot gruis. Eventuele herbruikbare stoffen uit het gruis van de datasystemen komen in ons kringloopproces terecht, zodat ze als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.

Zelf aanwezig zijn

Wilt u graag aanwezig zijn bij de vernietiging van uw datasystemen? Dat kan. Op verzoek kunnen wij ook een officieel bewijs van vernietiging leveren. Informeer naar de mogelijkheden.

Preventie imagoschade en fraude

Imagoschade, fraude en data lekken zijn de nachtmerrie van elk bedrijf. Gevoelige data of afgekeurde producten die in verkeerde handen vallen, kunnen een onderneming veel schade berokkenen. Huiskes staat voor een vertrouwelijke vernietiging van uw aangeleverde datasystemen en afgekeurde producten.

Europese regelgeving

We begrijpen dat imagoschade en fraude te allen tijde voorkomen dienen te worden. Onze dienstverlening is hier compleet op ingericht. Wij zijn Weeelabex gecertificeerd en voldoen aan de strengste Europese richtlijnen voor de vernietiging van elektronica en elektrische apparaten.

Met eigen ogen zien

Bij Huiskes kunt u aanwezig zijn bij de vernietiging van uw goederen. Met eigen ogen kunt u dan zien hoe wij op professionele wijze uw data of producten vernietigen. Op verzoek kunnen we ook een officieel bewijs van vernietiging (certificate of destruction) leveren. Neem voor meer informatie contact op.

Douanevernietiging

U wilt een partij goederen die onder toezicht van de Douane staat, laten vernietigen? Daarvoor kunt u bij Huiskes terecht. Wij vernietigen partijen zoals (handels)goederen en restproducten. Wij verwerken allesbehalve levensmiddelen.

Europese regelgeving

Als Weeelabex gecertificeerd bedrijf gebeurt de vernietiging volgens de strengste Europese regelgeving. Zo zorgen wij ervoor dat afgekeurde goederen niet ongewenst in het handelsverkeer komen.

Onder toezicht

Vernietiging van goederen gebeurt indien nodig onder toezicht van de douane. U kunt zelf ook aanwezig zijn bij de vernietiging van uw douanegoeder

Certificaat van vernietiging

Een certificaat van vernietiging is een bewijsstuk waarop staat dat producten discreet en onder strikte voorwaarden bij Huiskes zijn vernietigd. Dit wordt ook wel COD (certificate of destruction) genoemd. Op het document staat de opdrachtgever beschreven en welke goederen en hoeveelheden zijn verwerkt.

CO2-reductierapport

Bij de vernietiging van een partij douanegoederen ontvangt u altijd een COD. Bij reguliere vernietigingen verstrekken wij een certificaat alleen op verzoek. Wel ontvangt u altijd een CO2-reductierapport bij Huiskes.

Wat kunt u van ons verwachten?

VERTROUWDE VERNIETIGING

Elektronisch afval recyclen

Elektronisch afval recyclen is zeer noodzakelijk tegenwoordig. In de eerste plaats omdat dit voor het milieu vele malen beter is.

Lees verderVraag ons
MVO (CO2 REDUCTIE, GEVANGENISSEN EN SOCIALE WERKPLAATSEN)

Weeelabex Gecertificeerd

Een Weeelabex gecertificeerd bedrijf is de perfecte partner om elektronisch afval te recyclen

Lees verderVraag ons
MODERN MACHINEPARK

Elektronica recyclen voor bedrijven

Elektronica recyclen voor bedrijven kan alleen door een gecertificeerde partner gedaan worden.

Lees verderVraag ons
LANDELIJK MELDPUNT AFVALSTOFFEN

Elektronische apparaten inleveren voor geld

Elektrische apparaten inleveren voor geld is een goede manier om milieuvriendelijker te werken.

Lees verderVraag ons

Comments are closed.