Preventie imagoschade en fraude - HUISKES

Preventie imagoschade en fraude

Preventie imagoschade en fraude

Imagoschade, fraude en data lekken zijn de nachtmerrie van elk bedrijf. Gevoelige data of afgekeurde producten die in verkeerde handen vallen, kunnen een onderneming veel schade berokkenen. Huiskes staat voor een vertrouwelijke vernietiging van uw aangeleverde datasystemen en afgekeurde producten.

Europese regelgeving
We begrijpen dat imagoschade en fraude te allen tijde voorkomen dienen te worden. Onze dienstverlening is hier compleet op ingericht. Wij zijn Weeelabex gecertificeerd en voldoen aan de strengste Europese richtlijnen voor de vernietiging van elektronica en elektrische apparaten.

Met eigen ogen zien
Bij Huiskes kunt u aanwezig zijn bij de vernietiging van uw goederen. Met eigen ogen kunt u dan zien hoe wij op professionele wijze uw data of producten vernietigen. Op verzoek kunnen we ook een officieel bewijs van vernietiging (certificate of destruction) leveren. Neem voor meer informatie contact op.

Comments are closed.